Bäckbacka Röbäck AB

Bäckbacka Röbäck AB, tidigare Bäckbacka AB, driver sedan 1994 seniorboende och särskilt boende i egna fastigheter på Grundläggarvägen i natursköna Röbäck ca 3 km söder om Umeå.

Bäckbacka Röbäck AB äger och förvaltar två fastigheter om tillsammans 45 lägenheter där bolaget även bedriver hemtjänst och äldreomsorg.

 

I den ena byggnaden (Grundläggarvägen 9) finns 25 lägenheter varav Umeå kommun disponerar 14 lägenheter i vårdboende för personer som inte klarar att bo själva utan tillsyn någon del av dygnet. Övriga 11 lägenheter är avsedda för seniorboende.

 

I den andra fastigheten (Grundläggarvägen 7) finns 20 seniorlägenheter.

Bäckbacka Röbäck AB

Grundläggarvägen 9
904 40 Röbäck

Kontakt

Peter Moberg 090-22 300
Anki Westermark 090-34 35 300

© 2020 Bäckbacka Röbäck ABInformation om cookies