Skip to content

Professionell omsorg och personlig service i Umeå:
Seniorlägenheter, särskilt boende, hemtjänst, samt hushållsnära tjänster.

Välkommen till Bäckbacka äldreboende!

Bäckbacka Röbäck AB, tidigare Bäckbacka AB, driver sedan 1994 seniorboende och särskilt boende i egna fastigheter på Grundläggarvägen i natursköna Röbäck ca 3 km söder om Umeå.

Bäckbacka Röbäck AB äger och förvaltar två fastigheter om tillsammans 45 seniorlägenheter där bolaget även bedriver hemtjänst och äldrevård.

I den ena byggnaden (Grundläggarvägen 9) finns 25 pensionärslägenheter varav Umeå kommun disponerar 14 lägenheter i vårdboende för personer som inte klarar att bo själva utan tillsyn någon del av dygnet. Övriga 11 lägenheter är avsedda för seniorboende.

I den andra fastigheten (Grundläggarvägen 7) finns 20 seniorlägenheter.

Äldrevård, Äldreboende, Seniorboende, Seniorlägenheter, Pensionärslägenheter, Umeå

Äldrevård, Äldreboende, Seniorlägenhet, Seniorboende, Pensionärslägenheter, Umeå

Om oss

Aktiviteter

Kontakt