OM OSS

Vi strävar efter att ge bästa möjliga individuella omvårdnad i en trivsam och hemlik miljö.

Vår anläggning erbjuder bekväma lägenheter anpassade för äldre samt goda möjligheter till aktiviteter och social samvaro med andra. Bäckbacka Röbäck AB har genom avtal med kommunen ansvaret för vården av de 14 hyresgästerna i det särskilda boendet på Bäckbacka.


Förutom vård- och omsorgsinsatser i vårdboendet utför bolaget hemtjänstinsatser för flertalet boende i seniorlägenheterna på Bäckbacka samt för personer boende i närområdet Röbäck – Skravelsjö – Teg – Stöcksjö, vilket regleras i särskilt avtal.


Bäckbacka utför även insatsen, Hushållsnära tjänster ex. städ, tvätt med RUT-avdrag. Även fotvård och hårvård kan erbjudas här på Bäckbacka.


Vi på Bäckbacka jobbar enligt fyra bärande principer som tillsammans är viktiga kriterier

  • Närhet
  • Respekt
  • Ömsesidighet
  • Icke moraliserande

Personalen skall sträva efter att stimulera hyresgästerna/servicetagarna till att behålla och vid behov komplettera sitt kontaktnät.

ORGANISATION

Grethel Moberg – Grundare, ägare och styrelseordförande

Peter Moberg – VD och Verksamhetschef

Anki Westermark – Personalchef och verksamhetsplanerare

Hanna Kallberg – Schemaansvarig

PERSONAL

På Bäckbacka Röbäck AB finns personal med adekvat utbildning och erfarenhet såsom vårdbiträden och undersköterskor så att de kan tillgodose de boendes/servicetagarnas behov av en väl fungerande service och omsorg.

Bor man i det särskilda boendet där det finns 14 platser, så finns det även tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.